четвер, 9 червня 2016 р.

середа, 13 квітня 2016 р.

Особливості техніки «корпусне письмо» на прикладі творів українських художників
Шаля. Л.А
студентка 6 курсу педагогічного факультету
Науковий керівник – Віштаченко В.А.,
кандидат мистецтвознавства,
старший викладач кафедри
мистецьких дисциплін


Стаття висвітлює особливості використання техніки «корпусне письмо» відомими українськими живописцями.
Ключові слова: живопис, техніка, корпус, художник, пастозність.
За технікою письма й накладанням фарб розрізняють багатошаровий живопис (лесування, корпусне письмо) з підмальовком і живопис в один прийом (аля-прима).
Корпусне письмо (від лат. corpus – тіло) – технічний прийом у живописі; накладання олійних, темперних і інших фарб ущільненим, непрозорим, навіть пастозним шаром.

вівторок, 12 квітня 2016 р.

Вітрини, особливості їх оформлення


  Рекламний бізнес порівняно недавно почав бурхливо розвиватися в нашій країні, і в умовах складної економічної ситуації процес його розвитку відбувався не настільки плавно і гладко, як цього можна було б бажати. Звідси випливають самі різні наслідки: з одного боку, у нашій країні у стислі терміни відбувся різкий стрибок вперед в області рекламної діяльності - від нечисленних загальносоюзних рекламних об'єднань (наприклад, АТ «Союзреклама», ВО «Зовнішторгвидав») до складної розгалуженої мережі рекламних підприємств; з іншого боку, оскільки становлення ринкової економіки відбувалося прискореними темпами, рекламний бізнес, відповідно, також змушений був розвиватися швидше, ніж це було б в природних умовах - це призвело до деяких диспропорцій у розвитку. 
 Сьогодні, коли вітчизняний ринок насичений різноманітною продукцією, коли минула епоха товарного дефіциту і дещо стабілізувався загальний стан економіки, існують всі умови для поступового вирівнювання недоліків нашої системи рекламної діяльності. Тому всі проблеми, що стосуються досягнення цієї мети, як ніколи актуальні для сучасної вітчизняної економіки.

Колорит, орнаментика

Колорит — це певна тональність мистецтва, яка закладається митцем з метою викликати у глядача відповідний настрій, емоції, тональність. 
Кожний твір більшою чи меншою мірою містить у собі стилістичний колорит своєї доби, хоча ми не завжди його й помічаємо, тому що самі живемо в колориті цієї доби. 
У віддаленому від нас часом творі чіткіше відчуваємо колорит уже як маркер певного часу, епохи. 
Колорит може залежати від умов і ситуації, особистості митця, соціальних і рольових характеристик його. 
Колорити можуть бути різними: розмовності, пісенності, фамільярності, вульгарності, фольклорності, інформативності, офіційності, урочистості, інтимності, ласкавості, іронічності тощо. 
Колорит інформативності є сухим. Твір з інформаційним колоритом насичений фактами подій, явищ,  кількісних даних. 
Цей мистецький термін означає «сукупність елементів орнаменту в якомусь художньому стилі або творі мистецтва, архітектури». 
Орнаментика міцно пов'язана з літературно-мистецькими стилями (ренесанс, класицизм, сентименталізм, романтизм, реалізм, символізм, модерн, постмодернізм тощо), відповідає їх часопростору, сама ж творить їхнє мовне тло і представляє його.